Irida Ayubowan, Mihikatha Obeya, Wahalkada, Dhaaraa, Shanida Ayubowan, Aruma Puduma Roda Hathara, Sukkanama, Rividina Arunalla, Sobadharaa, Rataa, Roopawalokana, Wasuliya, Govibimata Arunalu